Horarios

Administración I

Sábado de 13:30 a 16:30hrs

Inicio: Sábado 18 de Agosto del 2018!!!

Calendario de Clases :calendario

 

Administración II

Sábado de 13:30 a 16:30 hrs

Miércoles de 19:00 a 20:30 hrs

Inicio: Periodo 2019

Duración: 15 semanas

Calendario de Clases : calendario